Κενή Θέση Πολιτικός Μηχανικός | Junior Civil Engineer

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Πολιτικό Μηχανικό (Junior Engineer).

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού.
  • Πολύ καλή χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων.
  • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Μεταπτυχιακός Τίτλος στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Ικανότητα επικοινωνίας, ευφράδεια λόγου.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευχάριστο και δραστήριο άτομο.
  • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τετάρτη 20/12/2017 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.