Κενή Θέση – Υπεύθυνος Συνεργείου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η εταιρεία K-ENERGY by Karantonis ζητά να προσλάβει άμεσα Ηλεκτρολόγο, Υπεύθυνο Συνεργείου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα

• Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή/και Κάτοχος πτυχίου/διπλώματος Ηλεκτρολογίας.

• Καλή γνώση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και των κανονισμών τους.

• Προηγούμενη Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

• Κάτοχος Άδειας Οδηγού τύπου Δ.

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τετάρτη 7/9/2016 στο email: [email protected]is.com.cy.

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.