Μαρία Μυριανθέως

Θέση: Διευθύντρια τμήματος Ελέγχου και Διαδικασιών

Τηλ: 22 311234
Ηλ. Ταχ: [email protected]

Προσόντα:

  • Πτυχίο Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα
  • Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Loughborough University, Αγγλία
  • Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Κύπρου