Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (PV) μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα μέχρι κάποιες χιλιάδες Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, αναλόγως της ισχύος και του διαθέσιμου εμβαδού εγκατάστασης. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο της ΑΗΚ, να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες ενός ηλεκτρικού φορτίου και/ή να αποθηκευτεί για μεταγενέστερη χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε ώρες χαμηλής ηλιοφάνειας. Αναλόγως της χρήσης της παραγόμενης ενέργειας και της δυναμικότητας, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Οικιστικά, Εμπορικά και Αυτόνομα.