Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Κυπριακή Δημοκρατία επιχορηγούν γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Πως μπορούν οι γεωργοί/παραγωγοί/κτηνοτρόφοι να εξοικονομήσουν με φωτοβολταϊκά;

  • Εξοικονόμηση ηλεκτρισμού στις Κτηνοτροφικές Μονάδες
  • Εξοικονόμηση ενέργειας για την άρδευση Αγροτικών Μονάδων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση δεξαμενών και λιμνών αποθήκευσης νερού

Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε με σύστημα φωτοβολταϊκών για άντληση νερού, με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ή με συστήματα με την μέθοδο του net-metering.

Η αρχή λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στηρίζεται στην μετατροπή της ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια της μέρας σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται για άμεση χρήση.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων αφού πλέον δεν χρειάζεται η χρήση ηλεκτρισμού ή πετρελαίου. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό είτε με σύστημα φωτοβολταϊκών για άντληση νερού, με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ή με συστήματα με την μέθοδο του net-metering.

Ιδιαιτερότητες Φωτοβολταϊκών συστημάτων άντλησης νερού

Τα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Άντλησης Νερού αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, γι’ αυτό το κάθε ένα πρέπει να διαστασιολογηθεί με βάση τις απόλυτες ανάγκες χρήσης και τις σχετιζόμενες φυσικές παραμέτρους του σημείου εγκατάστασης, όπως απόσταση και υψομετρική διαφορά από το σημείο άντλησης μέχρι το σημείο χρήσης και/ή αποθήκευσης νερού.

Οφέλη Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι ηλιακές λύσεις άντλησης νερού παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες νερού αθόρυβα, φθηνά και καθαρά χωρίς οποιεσδήποτε εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Επιπλέον, τα αυτόνομα συστήματα και τα συστήματα net-metering  μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες για ηλεκτρισμό μειώνοντας το κόστος, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολο, γρήγορο σχεδιασμό και εγκατάσταση.

Αποτελούν τη καλύτερη λύση για γεωργούς και κτηνοτρόφους με απαιτήσεις άντλησης νερού σε περιοχές απομακρυσμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση. Ο υβριδικός* τρόπος λειτουργίας των ηλιακών συστημάτων ικανοποιεί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη υδροδότηση.

Πως θα προχωρήσετε στην υλοποίηση της εγκατάστασης;

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί αναλάβει την διαδικασία από την αρχή με συστήματα εγκεκριμένα από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς αλλά και με παροχή εγγυήσεων για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, μιλήστε με ένα εξειδικευμένο μηχανικό στο 22311234.

*Υβριδική λειτουργία= ταυτόχρονη λειτουργία με φωτοβολταϊκά και με την ΑΗΚ

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη οδηγό του σχεδίου χορηγιών εδώ.