Καριέρα

Κενή Θέση – Μηχανικός Σχεδιασμού

Θέση-Εργασίας-Μηχανικός-Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Ετοιμασία προσφορών για Φωτοβολατϊκά Συστήματα
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλο παρεμφερές
 • Ιδανικά 3 και πλέον χρόνια σχετικής εμπειρίας
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] κωδικός DE0819

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτηκότητα.

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ΦΒ και προσομοίωση της λειτουργίας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση PVSyst.
 • Επεξεργασία διαθέσιμου εξοπλισμού (πλαίσια και μετατροπείς) με σκοπό την κατάληξη στο βέλτιστο παραγωγικά και οικονομικά συνδυασμό.
 • Επεξεργασία Τεχνικών Οδηγών του ΔΣΔ.
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης ΦΒ, με βάση τις απαιτήσεις του ΔΣΔ, στην Χαμηλή και Μέση Τάση. 
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Σχεδιασμός όδευσης και υπολογισμό διατομών καλωδίων με βάση διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος CAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 25/06/2019, κωδικός DE0619

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

We are hiring – Project Manager

Job Opening - Project Manager

Κενή Θέση – Project Manager 

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Project Manager.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών μεγάλων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Ενεργειακών Υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη προσχεδίων και σχεδίων εφαρμογής για τα συστήματα έργων.
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην ανάπτυξη του έργου
 • Σύνταξη και διαχείριση φακέλων.
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης έργου και διαχείριση της υλοποίησης των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού
 • Πιστοποίηση σε Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία σε θέματα Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 2 – 4 χρόνια στη διαχείριση έργων
 • Υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, CAD, MS Office, PVSyst
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τρίτη 19/02/2019 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

We are hiring – Renewable Projects & Sales Supervisor

Αναπτυσσόμαστε και Εργοδοτούμε

Κενή Θέση – Renewable Projects & Sales Supervisor

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Renewable Projects & Sales Supervisor στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Καθήκοντα και Ευθύνες:

   • Διαχείριση και Αδειοδότηση μεγάλων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
   • Ανάθεση από και ενημέρωση προς τη διεύθυνση για θέματα προώθησης και πωλήσεων.
   • Επικοινωνία με πελάτες και διαχείριση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες.
   • Ανάπτυξη προσχεδίων και σχεδίων εφαρμογής για τα συστήματα έργων.
   • Σύνταξη και διαχείριση φακέλων προσφορών και αιτήσεων.
   • Τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης έργου και διαχείριση της υλοποίησης των έργων.
   • Διαχείριση και τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Πελατολογίου (CRM).
   • Θα έχει έδρα τη Λευκωσία ενώ θα ανατεθούν Παγκύπριοι στόχοι ανάπτυξης τμηματικών πωλήσεων βάσει των εταιρικών στόχων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή παρεμφερές πτυχίο
 • Πτυχίο σε θέματα Διοίκησης ή Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία σε θέματα Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 3 – 5 χρόνια στις πωλήσεις και διαχείριση έργων
 • Διαπιστευμένος Ενεργειακός Ελεγκτής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, CAD, MS Office, PVSyst
 • Γνώσεις προγραμμάτων CRM ή/και Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές δεξιότητες  

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 25/05/2018 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.