Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Νέα Σχέδια Χορηγιών 2022-2023 με προϋπολογισμό €30 εκ. για φωτοβολταϊκά και θερμομόνωση οροφής

Το Σχέδιο θα καλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών. Προνοείται χορηγία 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης/κατοικίας, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €2.250. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering ή Virtual Net Metering). Προνοείται χορηγία 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.750 και χρηματοδότηση €450 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4.550. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.

Read more

Σχέδιο Χορηγιών “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”.

Η K-Energy με την πολύχρονη εμπειρία της και με 100% επιτυχία στις εγκρίσεις αιτήσεων μπορεί να υποβάλει και την δική σας!

Στόχος του σχεδίου είναι η ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με απώτερο σκοπό την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης καλύπτει το 60% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
ενώ για ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται μέχρι και 80%.

Read more

Επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), ανακοινώνουν την πρόθεση τους να επαναπροκηρύξουν το “Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες” και εντός του 2021. 

Πρόθεση του Υπουργείου είναι όπως το νέο Σχέδιο προκηρυχθεί με αναδρομική ισχύ, με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του υφιστάμενου Σχεδίου του 2020, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων τερματίζεται στις 20/12/2020. 

Read more

Κρατική Χορηγία €1.000 για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκου Συστήματος (Net Metering) σε υφιστάμενες οικίες

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το 2020.

➡ Η κατηγορία προνοεί χορηγία €250 ανά εγκαταστημένο κιλοβάτ (kW) φωτοβολταϊκών με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών. 

➡ Η κατηγορία προνοεί χορηγία €750 ανά εγκαταστημένο κιλοβάτ (kW) φωτοβολταϊκών για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750.

➡ Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019.

➡  H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε θα δέχεται αιτήσεις από τις 09/06/2020 και το σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 12/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Read more

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης λογαριασμών Φωτοβολταϊκών (Net Metering)

Πάγιο για Φωτοβολταϊκά μέχρι την 1η Μαρτίου 2020

Μέχρι την 01 Μαρτίου 2020 οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στις κατοικίες κατέβαλαν €9,16 (συμπεριλ. ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kWp).  Το ποσό αυτό εφαρμόζονταν στον παραγωγό ακόμα και αν δεν γινόταν καθόλου εξαγωγή ενέργειας.  Δηλαδή όλη η ενέργεια που παρήγαγε το Φωτοβολταϊκό καταναλωνόταν ταυτόχρονα από την κατοικία ή το Φωτοβολταϊκό δεν παρήγαγε την μέγιστη δυνατή ενέργεια λόγω σφάλματος, σκιάσεων ή εγκατάστασης με κατευθύνσεις εκτός νότου.

Read more

Χορηγία €1.000 για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκου Συστήματος (Net Metering) σε υφιστάμενες οικίες

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες του 2020.

Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) φωτοβολταϊκών με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών και χρηματοδότηση €750 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) φωτοβολταϊκών για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750.

Read more

Κενή Θέση – Μηχανικός Σχεδιασμού

Θέση-Εργασίας-Μηχανικός-Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Ετοιμασία προσφορών για Φωτοβολατϊκά Συστήματα
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλο παρεμφερές
 • Ιδανικά 3 και πλέον χρόνια σχετικής εμπειρίας
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] κωδικός DE0819

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτηκότητα.

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα»

Bussiness4Climate

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα» που χρηματοδοτείται από το Climate-KIC, μέσω του Regional Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Σκοπός του έργου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει σε κυπριακές επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς, που δε συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Trading System, ETS), τα απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους και τον καταρτισμό ενός σχεδίου δράσης για την κάθε επιχείρηση με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αυτών.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής δράσης και τον καθορισμό των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ΦΒ και προσομοίωση της λειτουργίας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση PVSyst.
 • Επεξεργασία διαθέσιμου εξοπλισμού (πλαίσια και μετατροπείς) με σκοπό την κατάληξη στο βέλτιστο παραγωγικά και οικονομικά συνδυασμό.
 • Επεξεργασία Τεχνικών Οδηγών του ΔΣΔ.
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης ΦΒ, με βάση τις απαιτήσεις του ΔΣΔ, στην Χαμηλή και Μέση Τάση. 
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Σχεδιασμός όδευσης και υπολογισμό διατομών καλωδίων με βάση διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος CAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 25/06/2019, κωδικός DE0619

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Ανακοίνωση Χορηγιών για ΑΠΕ & ΕΞΕ 2019

Μετά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, σας επισυνάπτουμε τις λεπτομέρειες για τη Δέσμη Χορηγιών που θα εφαρμοστούν στον τομέα των Φωτοβολταϊκών, Θερμομόνωσης Οροφών και Ενεργειακών Ελέγχων:

 1. Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 8/10/2018. . Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα αυξηθεί από το 25% στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται από τα €1.250 στα €1.500.
 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).  Η χορηγία θα ανέρχεται στα €250 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1.000. Για τους ευάλωτους καταναλωτές η χορηγία θα ανέρχεται στα €900 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €3.600.
 1. Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering). Για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού η χορηγία θα ανέρχεται στα €300 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1.200 και για τη θερμομόνωση οροφής το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται στα €1.800.
 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για το σχέδιο αυτό το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΗΚ για τα τεχνικά θέματα. Η χορηγία θα ανέρχεται στα €500 ανά kW με μέγιστο ποσό τις €2.000.
 1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε υφιστάμενες Κατοικίες, το οποίο θα αφορά νέες αιτήσεις για το 2019 .
 1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 1. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκ. ευρώ για τις υφιστάμενες αιτήσεις του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», οι οποίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σε 4 μήνες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλες οι αιτήσεις.

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε το ποσό χορηγιών για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά:

 1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING
  1. €250,00 ανά εγκατεστημένο kWp
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000,00
 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
  1.  Από 25% στο 35%
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας από €1.250,00 στα €1.500,00
 3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING
  1.  €900,00 ανά εγκατεστημένο kWp
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας €3.600,00 από €2.700,00
 4. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
  1.  €300,00 ανά εγκατεστημένο kWp με Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200,00
  2. 35% με Μέγιστο ποσό χορηγίας από €1.800,00
  3. ΟΦΕΛΟΣ €500,00
 5. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  1.  €500,00 ανά εγκατεστημένο kWp με Μέγιστο ποσό χορηγίας €2.000,00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
☎: 22311234 
📧: [email protected]