Αναθεώρηση Net Metering & Ανακοίνωση Net Billing

Ανακοινώθηκε η επέκταση του σχεδίου Net Metering ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε το σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών Νet-Βilling για επιχειρήσεις.

Η λειτουργία των πιο πάνω σχεδίων έχει αναμφίβολα σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, τους οικιακούς καταναλωτές καθώς και στο περιβάλλον.

Επέκταση του ορίου ισχύος του Net Metering

Ανακοινώθηκε η επέκταση του ορίου της ισχύς του σχεδίου «Net Metering για όλους». H μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος στην Κύπρο, από τα 5kWh φτάνει στα 10kWh, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες κάθε οικίας ή και επιχείρησης.

Με την δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος μεγαλύτερης δυναμικότητας, θα είστε σίγουροι ότι θα καλύπτετε όλες τις ανάγκες τις οικίας σας αλλά και τις όποιες τυχών αυξημένες ανάγκες σας στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Net Metering μπορείτε να δείτε εδώ.

Net Billing για επιχειρήσεις

Το Net Billing είναι ένα νέο σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών  το οποίο μπορεί να ωφελήσει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εξαγωγή ενέργειας προς το δίκτυο.

Με την εφαρμογή του net-billing, το ρεύμα που θα παράγεται από τις επιχειρήσεις και θα αποτελεί πλεόνασμα, δεδομένου ότι έχουν καλυφθεί οι στιγμιαίες ηλεκτρικές ανάγκες της επιχείρησης,  θα εξάγεται στο ηλεκτρικό Δίκτυο και θα αποζημιώνεται από την ΑΗΚ στο ύψος του εκάστοτε κόστους αποφυγής. Η συνολική οικονομική αξία της πλεονάζουσας εξαγόμενης ενέργειας θα συμψηφίζεται στον λογαριασμό ηλεκτρικό ρεύματος του υποστατικού. Στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (πληρωτέο χρηματικό ποσό του καταναλωτή προς τον προμηθευτή) το πλεονάζον χρηματικό ποσό, θα πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης. Στον τελευταίο λογαριασμό, εντός μιας χρονικής περιόδου δώδεκα μηνών, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων. Ως τελευταίος λογαριασμός της περιόδου των δώδεκα μηνών θα θεωρείται ο λογαριασμός του Νοεμβρίου. Επομένως, με το σχέδιο αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώσουν ή/και εκμηδενίσουν το λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση ηλεκτρικής.

Επίσης για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλη εξαγωγή ενέργειας στο δίκτυο, συνεχίζει να υφίσταται το σχέδιο της αυτοπαραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Net Billing μπορείτε να δείτε εδώ.