Ανακοίνωση Χορηγιών για ΑΠΕ & ΕΞΕ 2019

Μετά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, σας επισυνάπτουμε τις λεπτομέρειες για τη Δέσμη Χορηγιών που θα εφαρμοστούν στον τομέα των Φωτοβολταϊκών, Θερμομόνωσης Οροφών και Ενεργειακών Ελέγχων:

 1. Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 8/10/2018. . Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα αυξηθεί από το 25% στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται από τα €1.250 στα €1.500.
 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).  Η χορηγία θα ανέρχεται στα €250 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1.000. Για τους ευάλωτους καταναλωτές η χορηγία θα ανέρχεται στα €900 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €3.600.
 1. Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering). Για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού η χορηγία θα ανέρχεται στα €300 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1.200 και για τη θερμομόνωση οροφής το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται στα €1.800.
 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για το σχέδιο αυτό το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΗΚ για τα τεχνικά θέματα. Η χορηγία θα ανέρχεται στα €500 ανά kW με μέγιστο ποσό τις €2.000.
 1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε υφιστάμενες Κατοικίες, το οποίο θα αφορά νέες αιτήσεις για το 2019 .
 1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 1. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκ. ευρώ για τις υφιστάμενες αιτήσεις του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», οι οποίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σε 4 μήνες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλες οι αιτήσεις.

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε το ποσό χορηγιών για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά:

 1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING
  1. €250,00 ανά εγκατεστημένο kWp
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000,00
 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
  1.  Από 25% στο 35%
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας από €1.250,00 στα €1.500,00
 3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING
  1.  €900,00 ανά εγκατεστημένο kWp
  2. Μέγιστο ποσό χορηγίας €3.600,00 από €2.700,00
 4. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
  1.  €300,00 ανά εγκατεστημένο kWp με Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200,00
  2. 35% με Μέγιστο ποσό χορηγίας από €1.800,00
  3. ΟΦΕΛΟΣ €500,00
 5. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ NET METERING ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  1.  €500,00 ανά εγκατεστημένο kWp με Μέγιστο ποσό χορηγίας €2.000,00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
☎: 22311234 
📧: [email protected]