Δημόσια Διαβούλευση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των κανόνων αγοράς Ηλεκτρισμού

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να προβεί σε δημόσια διαβούλευση για τις Προτεινόμενες από αυτόν Τροποποιήσεις στους υφιστάμενους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0.0).

H διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 29 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι τις 8 Απριλίου 2016. Ο ΔΣΜΚ θα δημοσιεύσει με σχετική ανακοίνωση του το Προσχέδιο των προτεινόμενων Τροποποιήσεων και την διαδικασία συμμετοχής στη διαβούλευση.