Ενεργειακές Αναβαθμίσεις

Πρίν
Έργο: TP
Περιοχή: Λευκωσία
Μετά
Έργο: TP
Περιοχή: Λευκωσία
Πρίν
Έργο: MM
Περιοχή: Κυπερούντα
Μετά
Έργο: MM
Περιοχή: Κυπερούντα
Πρίν
Έργο: AD
Περιοχή: Λευκωσία
Μετά
Έργο: AD
Περιοχή: Λευκωσία
Πρίν
Έργο: ST
Περιοχή: Λεμεσό
Μετά
Έργο: ST
Περιοχή: Λεμεσό
Πρίν
Έργο: LM
Περιοχή: Κίτι
Μετά
Έργο: LM
Περιοχή: Κίτι
Πρίν
Έργο: AM
Περιοχή: Λεμεσό
Μετά
Έργο: AM
Περιοχή: Λεμεσό
Πρίν
Έργο: OI
Περιοχή: Μάμμαρι
Μετά
Έργο: OI
Περιοχή: Μάμμαρι
Πρίν
Έργο: MK
Περιοχή: Λευκωσία
Μετά
Έργο: MK
Περιοχή: Λευκωσία
Πρίν
Έργο: CD
Περιοχή: Λευκωσία
Μετά
Έργο: CD
Περιοχή: Λευκωσία
Πρίν
Έργο: PM
Περιοχή: Κακοπετριά
Μετά
Έργο: PM
Περιοχή: Κακοπετριά
Έργο: MG
Έργο: Δάλι
Πρίν
Έργο: OP
Περιοχή: Λευκωσία
Μετά
Έργο: OP
Περιοχή: Λευκωσία
Πρίν
Έργο: MM
Περιοχή: Κακοπετριά
Μετά
Έργο: MM
Περιοχή: Κακοπετριά