Ενεργειακή Αναβάθμιση – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

karantonis Ενεργειακή Αναβάθμιση-–-Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση ενός  κτιρίου είναι το σύνολο των διορθωτικών επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την σωστή θωράκιση του κελύφους . Με την ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση πετυχαίνουμε τόσο την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη όσο και την μείωση των ενεργειακών απωλειών.

Η Ενεργειακή αναβάθμιση μας προσφέρει θερμική άνεση στους χώρους διαβίωσης περιορίζοντας τη ροή της θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς το εξωτερικό, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

 • Μελέτη του κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά,
 • Παρουσίαση και κοστολόγηση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη στον πελάτη,
 • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης από το εξειδικευμένο προσωπικό μας και έκδοση γραπτών εγγυήσεων για τα υλικά και για την εφαρμογή,
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο σας.

Ενεργειακές επεμβάσεις

Πιο κάτω παρουσιάζονται όλες οι πιθανές ενεργειακές αναβαθμίσεις που ίσως να χρειάζεται το κτίριο σας. Μετά από μελέτη θα αποφασιστεί από τους ενεργειακούς μηχανικούς μας σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προχωρήσετε για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 • Ενεργειακή θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Μόνωση – στεγάνωση φέρουσων στοιχείων όπως οροφής και βεράντες
 • Ενεργειακά Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου

Τέσσερις βασικοί λόγοι για να θερμομονώσεις το σπίτι σου:

 • Διατήρηση ενέργειας χειμώνα & καλοκαίρι
 • Εξοικονόμηση λόγω μειωμένων ενεργειακών αναγκών του κτιρίου
 • Μικρότερο αρχικό κόστος για συστήματα θέρμανσης και ψύξης
 • Μακροχρόνια προστασία των δομικών υλικών από φθορές & μούχλα

Προσοχή στην εγκατάσταση

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στο σύστημα θερμομόνωσης που θα εγκατασταθεί στο σπίτι σας όσο και στον τρόπο εφαρμογής του. Τα συστήματα θερμομόνωσης θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση EOTA, καθώς και εγγύηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Επιπλέον η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένους εγκαταστάτες για την διασφάλιση της σωστής εφαρμογής τους. Με αυτά τα κριτήρια εξασφαλίζεται σε εσάς και την οικογένεια σας μια άνετη διαβίωση σε βάθος χρόνου.

Η εταιρία μας ως εγκεκριμένος εγκαταστάτης θερμομόνωσης μπορεί να σας προσφέρει εγγυήσεις τόσο για τα υλικά και τα συστήματα θερμομόνωσης κατευθείαν από τους κατασκευαστές, όσο και για την εφαρμογή της θερμομόνωσης.