Επιμόρφωση προσωπικού τμήματος Διαδικασιών και Ελέγχου

Το προσωπικό του τμήματος “Διαχείρησης και Ελεγχού διαδικασιών” παρακολούθησε το σεμινάριο “Η μεγάλη Αναθεώρηση ISO 9001:2015”.