Επιμόρφωση προσωπικού τμήματος Ενεργειακών Αναβαθμίσεων

Το προσωπικό του τμήματος “Ενεργειακών Αναβαθμίσεων” της εταιρείας μας παρακολούθησε το σεμινάριο κατάρτησης “Σχεδιασμός και ρύθμιση συστημάτων θέρμανσης με υγρά και αέρια καύσιμα”.