Θερμομόνωση Οροφής

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους ιδιώτες η αναγκαιότητα για θερμομόνωση μίας οικίας και τα πολλαπλά οφέλη που αυτή προσφέρει. Συμβάλλει καθοριστικά στην απαίτηση για μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας προστατεύοντας επιπλέον το κέλυφος των κτιρίων και το περιβάλλον.

Κέλυφος εννοούμε τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή την Οροφή, την Τοιχοποιία και τις Πόρτες/Παράθυρα.

Η σημασία της θερμομόνωσης της οροφής

Στα πλαίσια μιας σωστής και ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης η θερμομόνωση της οροφής παίζει σημαίνοντα ρόλο, και αυτό γιατί οι απώλειες θερμότητας από το συγκεκριμένο δομικό στοιχείο ανέρχονται στο 25-30% των συνολικών απωλειών θερμότητας, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς την επιφάνεια που καταλαμβάνει στην συνολική επιφάνεια του κελύφους μια οικίας.

Ποιος είναι ο καλύτερος τύπος θερμομόνωσης της οροφής;

Ο καταλληλότερος τρόπος θερμομόνωσης αποφασίζεται  ανάλογα με τον τύπο της οροφής και κάποιους άλλους τεχνικούς παράγοντες που εξετάζονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Υπάρχουν διαφόρων ειδών οροφές, κεκλιμένες, οριζόντιες, βατές ή μη. Σε μια κατοικία μπορούμε να συναντήσουμε και συνδυασμό όλων των ειδών. Μπορεί να γίνει εσωτερική ή  εξωτερική θερμομόνωση, με την εξωτερική να προτιμάται λόγω των πολλαπλών ωφελημάτων της (ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών, εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας και καλύτερη προστασία από το εξωτερικό περιβάλλον).

Στις κεκλιμένες οροφές η θερμομόνωση μπορεί να γίνει κάτω από τα κεραμίδια ή πάνω στην πλάκα εσωτερικά της κεκλιμένης.

Για τον οριζόντιο τύπο οροφών (ταράτσες) μπορεί να εφαρμοστεί Συμβατική ή Αντεστραμμένη μέθοδος. Κατά την Συμβατική μέθοδο εφαρμόζεται πρώτα η θερμομόνωση και στην συνέχεια ακολουθούν οι ρήσεις και η στεγάνωση. Κατά την Αντεστραμμένη μέθοδο προηγείται η υγρομόνωση και οι ρύσεις και στην συνέχεια εφαρμόζεται η θερμομόνωση.

Θερμομόνωνση Οροφής Κυπρος

Οι εξειδικευμένοι ενεργειακοί μηχανικοί της K Energy μπορούν να σας συμβουλέψουν και να σας καθοδηγήσουν για την σωστή και ολοκληρωμένη μόνωση της οροφής σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22311234 ή μέσω email στο [email protected].