Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μηχανικός Σχεδιασμού

Η K-Energy – μέλος του Ομίλου Καραντώνη – με 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Παροχές Ενεργειακών Υπηρεσιών, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τομέα.

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση AutoCAD.
 • Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ΦΒ και προσομοίωση της λειτουργίας. Απαραίτητη η εξοικείωση και καλή χρήση PVSyst.
 • Επεξεργασία διαθέσιμου εξοπλισμού (πλαίσια και μετατροπείς) με σκοπό την κατάληξη στο βέλτιστο παραγωγικά και οικονομικά συνδυασμό.
 • Επεξεργασία Τεχνικών Οδηγών του ΔΣΔ.
 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικής διασύνδεσης ΦΒ, με βάση τις απαιτήσεις του ΔΣΔ, στην Χαμηλή και Μέση Τάση. 
 • Ετοιμασία μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (CAD software). 
 • Σχεδιασμός όδευσης και υπολογισμό διατομών καλωδίων με βάση διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 • Επιμέτρηση εξοπλισμού και καταρτισμός δελτίων ποσοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος AutoCAD (Βασικό)
 • Σχεδιαστικές ικανότητες προγράμματος CAD (Βασικό)
 • Συνεργασία παράλληλα με άλλα άτομα της ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτώς) είναι βασικό
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 25/06/2019, κωδικός DE0619

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν και θα διαχειριστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.