Πάντα έτοιμοι να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες!

ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση OHSAS 18001 Ασφάλεια & Υγεία στην Eργασία

Η K-ENERGY έχει ως κύριο στόχο να παρέχει στον κάθε καταναλωτή, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πιστοποιημένα συστήματα. Στην Κ-ΕNERGY θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση να εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας, σε συστηματική βάση, στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Για μας ως οργανισμός, έχει μεγάλη σημασία το να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Το προσωπικό μας παρακολούθησε με επιτυχία τα ακόλουθα σεμινάρια της TÜV NORD GROUP:

  • ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • OHSAS 18001 Ασφάλεια & Υγεία στην Eργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις, μπείτε στο www.tuv-nord.com/cy/el/o-organismos-mas/tuev-nord-group/