Παθητικά Κτίρια

Τι είναι τα Παθητικά Κτίρια;
Τα παθητικά σπίτια ή Passive Houses, όπως ονομάζονται πιο συχνά πλέον στην Ε.Ε., είναι τα σπίτια αυτά που χαρακτηρίζονται από μεγάλη θερμική άνεση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, διατηρούν σταθερές θερμοκρασίες σε όλους τους χώρους του σπιτιού χωρίς υγρασία, διαθέτουν καλό αερισμό και εξασφαλίζουν πραγματικά πολύ χαμηλή έως μηδενική κατανάλωση.

Πως λειτουργούν;
Ανεξάρτητα από το κλίμα ή την περιοχή, ακόμα και σε ζεστές κλιματολογικές ζώνες όπως αυτές της Κύπρου, τα Παθητικά Κτίρια διατηρούν όλο το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη θερμοκρασία με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Τα κτίρια ψύχονται ή θερμαίνονται παθητικά, κάνοντας αποτελεσματική χρήση του ήλιου, των εσωτερικών πηγών θερμότητας και της ανάκτησης θερμότητας, με αποτέλεσμα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης να μην είναι απαραίτητα ακόμη και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Παθητικό Κτίριο χρησιμοποιεί παθητικές τεχνικές ψύξης, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός σκίασης και νυχτερινού φυσικού αερισμού, προκειμένου να διατηρείται δροσερό. Σε κάθε περίπτωση, τα εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας υλικά, ο προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή τους εγγυώνται ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν όλο το χρόνο, σε σταθερά και ευχάριστα για τους ενοίκους, επίπεδα. Σε όλα αυτά που συμβάλουν στην ποιότητα της ζωής των ενοίκων έρχεται να προστεθεί και το οικονομικό όφελος αφού κατά μέσο όρο η κατανάλωση ενέργειας ενός παθητικού κτιρίου είναι πολύ χαμηλότερη από ένα συμβατικό κτίριο. Οι ιδιότητες αυτές εξασφαλίζονται από την πολύ καλή μόνωση του κελύφους και των ανοιγμάτων, την απουσία θερμογεφυρών και από ένα σύστημα εξαερισμού το οποίο προ-θερμαίνει ή προ-ψύχει, το φρέσκο αέρα που εισάγει στο σπίτι, ανάλογα με την εποχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μεγάλο κόστος εκμεταλλευόμενο τη θερμοκρασία του εξερχόμενου αέρα για να θερμάνει ή να ψύξει τον χώρο.

Τι πρέπει να προσέξεις!
Κατά την φάση του σχεδιασμού, θα πρέπει ο αρχιτέκτονας σας, σε συνεργασία με τον ενεργειακό μηχανικό να καταλήξουν στον σωστό σχεδιασμό του κτιρίου. Στην συνέχεια, πολύ σημαντική είναι και η εφαρμογή των κατάλληλων ενεργειακών συστημάτων και εξοπλισμού.

Οι έμπειροι και καταρτισμένοι ενεργειακοί μηχανικοί της K-Energy στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονά σας, μπορούν να σας προσφέρουν απαραίτητη καθοδήγηση που χρειάζεστε από τον σχεδιασμό, την επιλογή των ενεργειακών συστημάτων και το πιο σημαντικό την ενδεδειγμένη εφαρμογή των ενεργειακών συστημάτων σε ένα παθητικό κτίριο. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, τηλεφωνήστε μας στο 22311234 και μιλήσετε σε ένα από τους ενεργειακούς μηχανικούς μας ή μέσω email στο [email protected].