Πιστοποίηση SIR 2014 | K-Energy

Στην τέταρτη συνάντηση του SLRNetwork που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου, 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park  23 επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν με το Πρότυπο SIR 2014, μεταξύ αυτών και η Κ-Energy, μέλος του ομίλου Καραντώνη.

Η εταιρία μας, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο SIR2014 «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

SLR Network

Το SLRNetwork συστάθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» και σήμερα αριθμεί πέραν των 320 μελών.

SIR2014

Το πρότυπο SIR 2014, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση και κατανόηση αλλά κυρίως για την ορθή εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προτύπου είναι η βαρύτητα και επικέντρωση σε θέματα εργατικού δικαίου, ενώ παράλληλα η ενσωμάτωση και ο αριθμός δοκιμασμένων καλών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τους σκοπούς και στόχους του προτύπου.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το SIR 2014 είναι:

  • Δέσμευση Εφαρμογής και Προώθησης Υγιών Εργασιακών Σχέσεων
  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
  • Εργατική Νομοθεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Προώθηση της Ισότητας και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
  • Συμφιλίωση Επαγγελματικής-Οικογενειακής Ζωής και Άλλες Καλές Πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SIR 2014 μπορείτε να δείτε εδώ.