Σχέδιο Χορηγιών “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”.

Η K-Energy με την πολύχρονη εμπειρία της και με 100% επιτυχία στις εγκρίσεις αιτήσεων μπορεί να υποβάλει και την δική σας!

Στόχος του σχεδίου είναι η ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με απώτερο σκοπό την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης καλύπτει το 60% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
ενώ για ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται μέχρι και 80%.

Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τις πιο κάτω κατηγορίες:
▪ Κατηγορία Α: Ολοκληρωμένη ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας σε ΚΣΜΚΕ με μέγιστο ποσό χορηγίας €32.000
▪ Κατηγορία Β: Ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίας σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €27.000
▪ Κατηγορία Γ: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με μέγιστο ποσό χορηγίας €22.000

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.

Μάθετε περισσότερα για το Σχέδιο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων επικοινωνήστε μαζί μας:
☎ 22311234
📧 [email protected]