Στεγανωτικά Μονωτικά

Θερμομόνωση και υγρομόνωση οροφής

Στα πλαίσια μιας σωστής και ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης η θερμομόνωση αλλά και η υγρομόνωση της οροφής παίζει σημαίνοντα ρόλο τόσο για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου όσο και για την προστασία των δομικών υλικών.

Οι απώλειες θερμότητας από την οροφή ανέρχονται στο 25-30% των συνολικών απωλειών θερμότητας, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς την επιφάνεια που καταλαμβάνει στην συνολική επιφάνεια του κελύφους μια οικίας.

Παράλληλα όμως και η σωστή υγρομόνωση ενός κτιρίου είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη ανέγερση ενός κτιρίου, αφού διασφαλίζει τη στατική του επάρκεια, την αντοχή του στο χρόνο αλλά και την αισθητική αρτιότητα του. Επίσης η σωστή υγρομόνωση είναι κύριο προαπαιτούμενο για την ορθή εφαρμογή θερμομονωτικών συστημάτων στην οικία σας αφού η υγρασία δημιουργεί σημαντικές φθορές σε ολόκληρη την κατασκευή.

Θερμομόνωση Οροφής | Υγρομόνωση Οροφής