Φάνος Καραντώνης

Θέση: Συνιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος

Τηλ: +357 22 317203
Ηλ. Ταχ:[email protected]

Προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού – University of Nottingham, Αγγλία
  • Ενεργειακός Ελεγκτής