Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Στην Κύπρο τα φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέρονται ιδιαίτερα λόγο της μεγάλης ηλιοφάνειας που έχουμε τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα μέχρι κάποιες χιλιάδες Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, αναλόγως της ισχύος και του διαθέσιμου εμβαδού εγκατάστασης. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο της ΑΗΚ, να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες ενός ηλεκτρικού φορτίου και/ή να αποθηκευτεί για μεταγενέστερη χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε ώρες χαμηλής ηλιοφάνειας. Αναλόγως της χρήσης της παραγόμενης ενέργειας και της δυναμικότητας, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Οικιστικά, Εμπορικά και Αυτόνομα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Εξοικονόμηση
  • Οικολογική παραγωγή ενέργειας
  • Η ηλιακή ενέργεια είναι ιδανική για ένα σπίτι στην Κύπρο. Είναι δωρεάν και υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια για περισσότερες από 325 μέρες τον χρόνο.
  • Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία.
  • Ελάχιστη συντήρηση.
  • Περισσότερα από 25 χρόνια ζωής με γραπτή εγγύηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Κύπρο από 3kWp μέχρι 10kWp σε κεραμοσκεπή, το απαιτούμενο καθαρό εμβαδόν που χρειάζεται είναι περίπου 25m2 – 80m2. Αν εγκατασταθεί σε επίπεδη οροφή τότε χρειάζονται περίπου 45m2 -150m2.

Για να έχετε την μέγιστη δυνατή απόδοση από το Φωτοβολταϊκό σας Σύστημα με βάση τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, είναι σημαντικό αυτό να έχει Νότιο προσανατολισμό και με κλίση 28°-30°. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις παραμέτρους, επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή του συστήματος προκαλώντας ανάλογη απόκλιση από τη μέγιστη παραγωγή του.

ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ