Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – Πανεπιστήμιο της Carrier, Γαλλία

Carrier France

Προσωπικό του τμήματος “Ενεργειακών Υπηρεσιών” της εταιρείας μας παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο υπολογιστικό πρόγραμμα HOURLY ANALYSIS PROGRAMME (HAP) FOR BUILDING LOAD ESTIMATION ENERGY SIMUALATION & LEED 2009 EA στο Πανεπιστήμιο της Carrier στην πόλη Bourg-En-Bress στη Γαλλία.