Φωτοβολταϊκό σύστημα άντλησης νερού για Γεωργούς και Κτηνοτρόφους

φωτοβολταϊκά για γεωργούς και κτηνοτρόφους Κύπρος

 Η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο στην Κύπρο είναι μία πολύ ελκυστική και παράλληλα βιώσιμη επένδυση με ποικίλες εφαρμογές στην γεωργοκτηνοτροφία όπως:

  • Κτηνοτροφικές Μονάδες (ανάγκες ποτίσματος των ζώων)
  • Άρδευση Αγροτικών Μονάδων
  • Διαχείριση δεξαμενών και λιμνών αποθήκευσης νερού

Προσφέρετε φωτοβολταϊκό σύστημα για τον εφοδιασμό νερού, παρέχοντας εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και εξοικονόμηση υγρών καυσίμων για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Η αρχή λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στηρίζεται στην μετατροπή της ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια της μέρας σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται για άμεση χρήση προς την αντλία.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μεταφορά του νερού σε δεξαμενή ή στα σημεία τροφοδοσίας για άμεση εκμετάλλευση.

Σε περιπτώσεις όπου η ηλιοφάνεια είναι μειωμένη και το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες άρδευσης δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με εναλλακτική πηγή ρεύματος όπως είναι το δίκτυο της Α.Η.Κ. ή ηλεκτρογεννήτρια.

Ιδιαιτερότητες συστημάτων άντλησης νερού

Τα Αυτόνομα Συστήματα Άντλησης Νερού αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, γι’ αυτό το κάθε ένα πρέπει να διαστασιολογηθεί με βάση τις απόλυτες ανάγκες χρήσης και τις σχετιζόμενες φυσικές παραμέτρους του σημείου εγκατάστασης, όπως απόσταση και υψομετρική διαφορά από το σημείο άντλησης μέχρι το σημείο χρήσης και/ή αποθήκευσης νερού.

Η λειτουργία των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια η οποία αποθηκεύεται για άμεση χρήση προς την αντλία. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η μεταφορά του νερού.

Οφέλη Φωτοβολταϊκών συστημάτων άντλησης

Οι ηλιακές λύσεις άντλησης νερού παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες νερού αθόρυβα, φτηνά και καθαρά χωρίς οποιεσδήποτε εκπομπές ρυπογόνων αερίων.  Επιπλέον, τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολο, γρήγορο σχεδιασμό και εγκατάσταση.

Αποτελούν τη καλύτερη λύση για γεωργούς και κτηνοτρόφους με απαιτήσεις άντλησης νερού σε περιοχές απομακρυσμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση.  Ο υβριδικός τρόπος λειτουργίας των ηλιακών συστημάτων ικανοποιεί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη υδροδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, τηλεφωνήστε μας στο 22311234 και μιλήσετε σε ένα από τους ενεργειακούς μηχανικούς μας ή μέσω email στο [email protected].