Ομιλία του κ. Γιώργου Λακκοτρύπη με θέμα «Πολιτική και Προγράμματα της Κυβέρνησης για Χρήσ η Φ/Β”

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου με θέμα την πολιτική της Κυβέρνησης για τη χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και, ιδιαίτερα, την εκ νέου παρουσίαση των ισχυόντων Σχεδίων Net Metering και Αυτοπαραγωγής Ενέργειας.

Ως Κυβέρνηση θεωρούμε ότι πρόκειται για Σχέδια που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου, που ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα, για μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των απλών καταναλωτών και της οικονομίας μας γενικότερα. Γι’ αυτό άλλωστε και είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, στις οποίες αναφέρθηκε εκτενώς στην προώθηση τόσο της χρήσης φωτοβολταϊκών για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, όσο και του πρωτοποριακού μέτρου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες νοικοκυριών με το σύστημα συμψηφισμού παραγωγής-κατανάλωσης, γνωστού ως «Net Metering», με επιχορήγηση μάλιστα στις περιπτώσεις των ευάλωτων καταναλωτών.

Φίλες και φίλοι,

Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί ακριβώς μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας για να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να εκμεταλλευτούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα ισχύοντα Σχέδια. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να προχωρήσω στο σημείο αυτό με τη συνοπτική παρουσίαση των λεπτομερειών των Σχεδίων, καθώς και των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Α. Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας(net metering), με χορηγία.

Όπως γνωρίζετε, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2013 Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 6MW, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 2 χιλιάδες συστήματα που θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών ευάλωτων καταναλωτών. Οι δικαιούχοι καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2013 και τα συγκεκριμένα συστήματα θα λειτουργούν με τη μέθοδο του net metering και θα επιχορηγούνται με το ποσό των 900 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων, που διήρκησε από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 8 Αυγούστου του 2013, υποβλήθηκαν συνολικά 887 αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν άμεσα και θα τύχουν έγκρισης νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο Χορηγιών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοίνωσε χθες, 5 Σεπτεμβρίου, την έναρξη της δεύτερης περιόδου υποβολής αιτήσεων, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 18η Οκτωβρίου 2013. Εκδόθηκε μάλιστα χθες και η σχετική ανακοίνωση, τις λεπτομέρειες της οποίας να μου επιτραπεί να αναφέρω στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα λοιπόν, κατά τη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει τουλάχιστον 1.113 πρόσθετες αιτήσεις για συμπλήρωση του διαθέσιμου ορίου των 6MW. Στην περίπτωση που η συνολική ισχύς των αιτήσεων ξεπεράσει τα 6MW, η επιλογή των αιτητών θα γίνει με κλήρωση.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρώ ότι είναι και η απόφαση της Επιτροπής για ειδική διευθέτηση ως προς τον τρόπο καταβολής της χορηγίας προς όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αναλυτικά, το ποσό της χορηγίας ύψους 900 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ που θα δοθεί σε όσους αιτητές εγκριθούν, θα μπορεί να καταβληθεί από την Επιτροπή απευθείας προς τις εταιρείες παροχής και εγκατάστασης των συστημάτων για εξόφληση των τιμολογίων αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η υπογραφή από τον αιτητή σχετικής εξουσιοδότησης, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι το σύστημα εγκαταστάθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ και ότι ο αιτητής έχει καταβάλει προς τους προμηθευτές/εγκαταστάτες το υπόλοιπο ποσό του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται προς την Επιτροπή στην οδό Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυπα Αιτήσεων και τους σχετικούς Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy.

Β. Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων κατανάλωσης – παραγωγής (net metering), χωρίς χορηγία.

Όπως τόνισα και κατά την εισαγωγή μου, η Κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τη στήριξη των νοικοκυριών και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η ΡΑΕΚ λειτούργησε, παράλληλα με το πιο πάνω Σχέδιο, και Σχέδιο άνευ χορηγίας για εγκατάσταση πρόσθετων οικιακών φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 9MW με τη μέθοδο net metering. Το συγκεκριμένο Σχέδιο αντιστοιχεί σε περίπου 3 χιλιάδες συστήματα και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι δικαίωμα ένταξης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της οικιστικής μονάδας στην οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα, χωρίς να απαιτούνται οποιαδήποτε άλλα κριτήρια.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε επίσης στις 10 Ιουλίου και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής. Μέχρι την περασμένη Τετάρτη είχαν υποβληθεί 614 αιτήσεις. Από αυτές ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση και έχουν υποβληθεί για έλεγχο 30 συστήματα, με τα 10 να έχουν ήδη συνδεθεί με το δίκτυο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι έως την ημερομηνία λήξης του Σχεδίου το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας θα αυξηθεί σημαντικά, δεδομένων και των εξοικονομήσεων που μπορεί να έχει ένα μέσο νοικοκυριό με την εφαρμογή του μέτρου.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για εγκατάσταση 3kW, κόστους περίπου 5,5 χιλιάδων ευρώ, ο μέσος καταναλωτής αναμένεται να έχει εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 200 ευρώ τη διμηνία. Αυτό σημαίνει ότι θα αποσβέσει την επένδυσή του στα 4,5 με 5 χρόνια.

Γ. Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, συνολικής ισχύος 0,2MW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων κατανάλωσης – παραγωγής (net metering).

Το πρωτοποριακό μέτρο του net metering μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω σχετικού Σχεδίου της ΡΑΕΚ. Αναμφίβολα με τον τρόπο αυτό δύναται να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν ουσιαστικά τους Δήμους και τις Κοινότητές μας στην επιτέλεση του έργου τους.

Και για συγκεκριμένο Σχέδιο η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιουλίου με 15η Νοεμβρίου 2013 και οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής.

Δ. Αυτοπαραγωγή με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες για ιδία χρήση.

Το εν λόγω Σχέδιο αφορά την αυτοπαραγωγή με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 10MW, με μέγιστη δυναμικότητα του κάθε συστήματος τα 500kW. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013.

Πρόκειται για Σχέδιο που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και, κατά συνέπεια, να ωφελήσει και τους καταναλωτές μέσω της μείωσης στις τιμές των αγαθών. Δεδομένων των συγκεκριμένων πολεοδομικών κριτηρίων που απαιτούνται δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα καμία αίτηση, γεγονός όμως που αναμένουμε ότι θα αλλάξει σύντομα λόγω και των διαβεβαιώσεων που έχουμε λάβει από το Τμήμα Πολεοδομίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος για επίσπευση της εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών.

Ε. Μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα συνολικής ισχύος 50MW.

Αναφορικά με τα 50MW φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν εγκριθεί μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι πεποίθησή μας ότι με τη νέα παράταση που έχει δοθεί πρόσφατα στις επιτυχούσες εταιρείες, καθώς και με περισσότερο διάλογο, τα έργα θα προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. Η προσπάθειά μας μάλιστα είναι, μέσω του συντονισμού των αρμοδίων Τμημάτων και Υπηρεσιών, να εξευρεθούν οι τρόποι για την ουσιαστική επίσπευση της έκδοσης των διαφόρων αδειών που απαιτούνται.

Κυρίες και Κύριοι,

Αναμφίβολα οι δύσκολες οικονομικά συνθήκες που διανύουμε σήμερα απαιτούν τη λήψη και εφαρμογή άμεσων και καινοτόμων μέτρων, τα οποία θα ανακουφίσουν ουσιαστικά τους συμπολίτες μας και θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. Η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί για την Κυβέρνησή μας βασική προτεραιότητα και τόσο η υλοποίηση των έργων των μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων όσο και η εφαρμογή των Σχεδίων Net Metering και Αυτοπαραγωγής, αποτελούν ένα πολύ καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Καταληκτικά να αναφέρω ότι, πέραν από τις άμεσες δράσεις που έχουν αναληφθεί, προχωρούμε επίσης προσεκτικά και στοχοπροσηλωμένα με την υλοποίηση της μακροχρόνιας κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με απώτερο σκοπό την ουσιαστική μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της οικονομίας και των συμπολιτών μας, έχουμε θέσει ως στόχο μας, σε βάθος τριετίας, να δοθεί το δικαίωμα για εφαρμογή του net metering σε 50 με 60 χιλιάδες ιδιωτικές κατοικίες. Και παράλληλα, μαζί με τους συνεργάτες μας σε ΡΑΕΚ και ΑΗΚ, εξετάζουμε τους τρόπους για την περαιτέρω προώθηση του συγκεκριμένου μέτρου στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις.