Μούχλα σε Ενεργειακά κτήρια

Μούχλα σε Ενεργειακά Κτίρια

H μούχλα είναι κάτι που δεν μας παραξενεύει καθώς όλοι την έχουμε συναντήσει σε τοίχους σπιτιών κάποια στιγμή. Η δημιουργία της μούχλας έχει την βάση της στην παρουσία υψηλής υγρασίας, μειωμένου εξαερισμού και χαμηλών θερμοκρασιών στην τοιχοποιία. Ιδιαίτερα επιρρεπής χώροι είναι τα υπνοδωμάτια, οι κουζίνες, τα λουτρά και τα υπόγεια. Αυτό που πρέπει να ξέρετε όμως, είναι πως η μούχλα δεν είναι απαραίτητα πάθηση των φτωχών ενεργειακά κτιρίων. Αντιθέτως φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ότι μπορεί να εμφανιστεί και σε Ενεργειακά Σπίτια Κλάσης Α ή Β! Και αυτό γιατί δυστυχώς η νομοθεσία για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης ασχολείται αποκλειστικά με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δεν συμπεριλαμβάνει κάποια κριτήρια που να σχετίζονται με τη συμπεριφορά του κτιρίου και κατά επέκταση με την αποτροπή της δημιουργίας μούχλας.

Γιατί παρουσιάζεται το πρόβλημα της μούχλας σε νέα κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης;

Το πρόβλημα ουσιαστικά δημιουργείται από την ανομοιομορφία θερμοκρασίας σε σημεία του κτηρίου που έχουν επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Τα σημεία με την μεγαλύτερη αρνητική ανομοιομορφία (τα πιο κρύα δηλαδή) λειτουργούν σαν θερμογέφυρα και είναι τα σημεία από τα οποία υπάρχει η μεγαλύτερη διαρροή (απώλεια) θερμότητας από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός χώρου.

Κατά την διάρκεια αυτής της μεταφοράς θερμός αέρας έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια και σαν αποτέλεσμα αυτού η υγρασία που υπάρχει στον χώρο συμπυκνώνεται και από αέριο υγροποιείται. Αυτή η υγροποίηση δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και εξάπλωση της μούχλας.

Πρόβλημα μούχλας και λύση

Γιατί παρουσιάζονται θερμογέφυρες και κατ’ επέκταση μούχλα σε καινούργια κτήρια;

Η εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, είχε σαν αποτέλεσμα οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα να εστιάσουν την προσοχή τους στο να παραδώσουν στον ιδιοκτήτη ένα κτήριο που να πληροί τις προκαθορισμένες απαιτήσεις. Η παρουσία ή όχι θερμογέφυρας σε ένα χώρο δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες της νομοθεσίας και έτσι αφού δεν ελέγχεται δυστυχώς το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται συχνά.

Απώλεια θερμότητας και δημιουργία μούχλας

Μπορούν να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες σε μια νέα κατασκευή;

Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ενεργειακά συστήματα θερμομόνωσης, και εφαρμόζοντας τα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες οι θερμογέφυρες, και τα δυσάρεστα επακόλουθα τους, μπορούν να αποφευχθούν. Το ζητούμενο είναι να θωρακιστεί η νέα οικοδομή ομοιόμορφα και να προστατεύονται στον ίδιο βαθμό όλα τα σημεία από την απώλεια θερμότητας. Το να επιτευχθεί αυτή η ομοιογενής συμπεριφορά στην θερμική απόδοση δεν συνεπάγει αναγκαστικά και κάποιο μεγαλύτερο κόστος στην κατασκευή.

Πως μπορεί η K-Energy να μου διασφαλίσει μια οικοδομή με σωστή θερμομόνωση και απαλλαγμένη από προβλήματα μούχλας;

Η εταιρεία μας έχει ίσως την μεγαλύτερη εμπειρία στην Κύπρο στον τομέα εφαρμογής ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων για νεόδμητες και υφιστάμενες οικοδομές. Σαν εφαρμοστές πιστοποιημένων ενεργειακών συστημάτων σας εγγυόμαστε την σωστή χρήση και τοποθέτηση των μερών ενός τέτοιου συστήματος και πιο συγκεκριμένα θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων.

Ποια εγγύηση παρέχετε στα θερμομονωτικά συστήματα που εφαρμόζετε;

Η K-Energy είναι ένας από του λίγους εγκεκριμένους εφαρμοστές τέτοιων συστημάτων στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει πως πέρα από την δική μας εγγύηση για σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή καλύπτεστε και από την εγγύηση του κατασκευαστή για τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Τι πρέπει να κάνω για να είμαι βέβαιη/ος πως στην οικοδομή μου δεν θα παρουσιαστεί μούχλα λόγω μη σωστής εφαρμογής θερμομόνωσης;

Το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνήστε μας στο 22311234 για να μιλήσετε σε ένα από τους ενεργειακούς μηχανικούς μας. Αναθέτοντας σε εμάς το σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης σας θα διασφαλίσετε την ομοιογενή συμπεριφορά του ενεργειακού συστήματος της οικοδομής σας.