Απόφαση ΡΑΕΚ για Εκκαθάριση Πλεονάσματος στα σχέδια Net – Metering

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, εξέδωσε την απόφαση «Περί της Περιόδου Τελικής Εκκαθάρισης του Πλεονάσματος Ηλεκτρικής Ενέργειας των Καταναλωτών που εμπίπτουν στα σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταικών Συστημάτων”, καθορίζοντας ως τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους τον λογαριασμό του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή μέτρησης εντός του διμήνου Φεβρουαρίου – Μαρτίου.

Τυχόν Πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος συμψηφισμού στο επόμενο.