Σύντομος Οδηγός Χρηματοδότησης – “Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις κατοικίες”

Η εξειδικευμένη ομάδα των ενεργειακών μηχανικών της K-Energy έχει ετοιμάσει αυτό το σύντομο οδηγό που θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στην επιτυχημένη κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης για το σχέδιο “Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις κατοικίες”. 

Σε αυτό τον οδηγό παρουσιάζουμε επιγραμματικά τους τύπους των επενδύσεων,  τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τα μέγιστα ποσά χορηγίας, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής καθώς και τα υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια.

Συμπλήρωσε την πιο κάτω φόρμα και λάβε άμεσα στο email σου τον οδηγό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη προκήρυξη του σχεδίου “Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις κατοικίες” είχαμε 100% επιτυχία στην έγκριση των αιτήσεων που καταθέσαμε.