Ένας χρόνος Ενεργειακής Ένωσης

H Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα που επηρεάζουν την διάθεση της ενέργειας στην επικράτεια της, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας, της αστάθειας των ενεργειακών τιμών, τον προβληματικό ενεργειακό εφοδιασμό και τη μη επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ευρώπη για να εξασφαλίσει ασφαλή, βιώσιμη, οικονομικά προσιτή και φιλική προς στο περιβάλλον Ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχει προχωρήσει στο πλάνο της Ενεργειακής Ένωσης η οποία πρόσφατα έχει συμπληρώσει ένα χρόνο ζωής (25 Φεβρουαρίου 2015). Έχουν ήδη γίνει πολλές προσπάθειες για να είναι εφικτή η ιδέα της Ενεργειακής Ένωσης και το 2016 έχει ορισθεί ως το έτος παράδοσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο με ποσοστό 53% στην παγκόσμια κατανάλωση και με ετήσιο κόστος 400δις ευρώ. Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών. Επίσης οι ενεργειακές υποδομές της είναι πεπαλαιωμένες.

Γίνεται σαφές ότι είναι αναγκαία μια κοινή νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα βελτιώνει τις ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών και θα εκσυγχρονίζει τις υφιστάμενες υποδομές και τα κτιριακά αποθέματα.

Το πιο κάτω γράφημα δείχνει την Ενεργειακή Κατανάλωση και Απόδοση το 2013.

Στο πλαίσιο των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τους εξής ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους, για το 2020, 2030 και 2050:

2020

 • Μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το 1990.
 • Άντληση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης κατά 20%.

2030

 • Μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%.
 • Άντληση του 27% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης κατά 27%.
 • Διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15%

2050

 • Μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80-95% σε σύγκριση με το 1990

Στο παρόν στάδιο η υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν για το 2020 βρίσκονται σε καλό δρόμο. Συγκεκριμένα:

 • Για την περίοδο 1990-2012 η εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 18%.
 • Το 2012 η άντληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έφθασε το 14%.
 • Η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 18% έως το 2020.

Όπως φαίνεται οι στόχοι που τέθηκαν θα επιτευχθούν, φτάνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την εφαρμογή όλων των νομοθετικών πράξεων της Ευρώπαϊκής Ένωσης.