Ανακοίνωση του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Φ.Σ. σε ευάλωτους καταναλωτές

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της κατηγορίας ΦΒ4.1 του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3 kW με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής –  κατανάλωσης (“net – metering”).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ευάλωτοι καταναλωτές.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 8η Ιουλίου 2013 μέχρι την 8η Αυγούστου 2013.

Ανακοίνωση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου