Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net – Metering)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

Σχέδιο Α:

1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες, συνολικής δυναμικότητας 6 MW με χορηγία και συνολικής δυναμιοκότητας 9 MW άνευ χορηγίας.

2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, συνολικής δυναμικότητας 0,2 MW άνευ χορηγίας.

Σχέδιο Β:

Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 10 MW άνευ χορηγίας.