Βιομηχανικά Έργα

Έργο: GNA
Περιοχή: Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp

Έργο: GN
Περιοχή: Βιομηχανική Περιοχή Εργατών - Λευκωσία
Ισχύς: 80kWp

Έργο: LP
Περιοχή: Αγία Βαρβάρα - Λάρνακα
Ισχύς: 20kWp