Εμπορικά Έργα

Έργο: KP
Περιοχή: Αγίοι Τριμιθιάς - Λευκωσία
Ισχύς: 80kWp
Έργο: K-Energy LTD
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 80kWp
Έργο: SOL
Περιοχή: Απεσιά - Λεμεσό
Ισχύς: 100kWp
Έργο: FV
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: NSM
Περιοχή: Απεσιά - Λεμεσό
Ισχύς: 100kWp
Έργο: ELE
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης Μαλούντας - Λευκωσία
Ισχύς: 100kWp
Έργο: SS
Περιοχή: Ακάκι - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: SS
Περιοχή: Ακάκι - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: FC
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: PO
Περιοχή: Καλό Χωριό Ορεινής - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: PO
Περιοχή: Καλό Χωριό Ορεινής - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GP
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GC
Περιοχή: Ορμήδεια - Λάρνακα
Ισχύς: 20kWp
Έργο: EC
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: G9
Περιοχή: Γέρι - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GV
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GV
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GV
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: MY
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης Μαλούντας - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GV
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GV
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: EE
Περιοχή: Ακάκι - Λευκωσία
Ισχύς: 120kWp
Έργο: PT
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: MY
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης Μαλούντας - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GP
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: AM
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: AM
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: YI
Περιοχή: Γερόλακκος - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: YI
Περιοχή: Γερόλακκος - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: YI
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: CD LTD
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: CD LTD
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: YI
Περιοχή: Γερόλακκος - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: MA
Περιοχή: Δάλι - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: CD LTD
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: CD LTD
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: M.Karantonis Ltd Office
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: KP
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: KP
Περιοχή: Μένικο - Nicosia
Ισχύς: 20kWp
Έργο: M.Karantonis Ltd Office
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: Δύο φωτοβολταϊκά συστήματα 20kWp each
Έργο: M.Karantonis Ltd
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: M.Karantonis Ltd
Περιοχή: Μένικο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: M.Karantonis Ltd Office
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 20kWp
Έργο: GP Office
Περιοχή: Παλλουριώτισσα - Λευκωσία
Ισχύς: 5kWp
Έργο: CM
Περιοχή: Μαρώνι - Λάρνακα
Ισχύς: 20kWp