Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η K-ENERGY by Karantonis είναι εντεταλμένη να υπηρετήσει το κοινό όφελος, διαφυλάσσοντας το περιβάλλον του σήμερα, για τις γενιές του αύριο. Με εφόδια τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, μέσα από την ορθολογιστική και συνετή διαχείριση της, θέσαμε ως στόχο της αποστολής μας να αφήσουμε το δικό μας θετικό αποτύπωμα στην προσπάθεια μείωσης των Ρύπων στο Περιβάλλον μας.

Με Όραμα την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την αειφόρο ανάπτυξη αποσκοπούμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι άριστα καταρτισμένοι Ενεργειακοί Μηχανικοί της εταιρίας, είναι σε θέση να δώσουν λύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υποστατικών, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικό όφελος και εργονομία. Παράλληλα, αναλαμβάνουν την οργάνωση, διοίκηση και επίβλεψη κάθε έργου και σας βοηθούν να επωφεληθείτε επιχορήγησης μέχρι 75% στον συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσής ενεργειακής αναβάθμισης του υποστατικού σας.

Δώστε «Ταυτότητα» στο Κτίριο σας

Η Ενεργειακή Ταυτότητα ενός κτιρίου καταδεικνύει το εκτιμώμενο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας, που χρειάζεται το υποστατικό, για να διασφαλιστούν οι ενδεικνυόμενες συνθήκες άνετης διαβίωσης. Μέσω της ενεργειακής ταυτότητας μπορούν να αχθούν τα συμπεράσματα εκείνα που θα οδηγήσουν σε συστάσεις για αξιόπιστη, προσιτή και βιώσιμη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου.