2η Προκήρυξη Σχεδίου Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω

2η Προκήρυξη Σχεδίου Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω

Στις 19 – 03 – 2018 ανακοινώθηκε η δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου επιχορήγησης Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Τι καλύπτει η Χορηγία

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος, αφού το 50% με 75% (για ευπαθείς καταναλωτές) του κόστους μπορεί να καλύπτεται από τη χορηγία με τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

  • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
  • Θερμομόνωση Οροφής
  • Κουφώματα Αλουμινίου

Και άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες όπως εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και κλιματιστικών.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το “Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων”, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Αιτήσεις

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την κατάθεση της αίτησης σας για χορηγία.  Με ποσοστό επιτυχίας 100% στις εγκρίσεις αιτήσεων της πρώτης φάσης του σχεδίου. Αν ενδιαφέρεστε για να προχωρήσετε με την αίτηση μπορούμε να σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Η διαδικασία αιτήσεων θα ανοίξει στις 16/4/2018.

Σύντομος Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε το σύντομο οδηγό που θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στην επιτυχημένη αίτηση χρηματοδότησης για το Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Σε αυτό τον οδηγό παρουσιάζουμε επιγραμματικά τους τύπους των επενδύσεων,  τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τα μέγιστα ποσά χορηγίας, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής καθώς και τα υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια.

Μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ.

Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση Σχεδίου

Γενικές Πληροφορίες