Οικιστικά Έργα

Έργο: CM
Περιοχή: Αθηένου – Λάρνακα
Ισχύς: 20kWp
Έργο: YP
Περιοχή: Ανθούπολη - Λευκωσία
Ισχύς: 5kWp
Έργο: KP
Περιοχή: Αγιοί Τριμιθιάς - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp
Έργο: NP
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp
Έργο: MC
Περιοχή: Καϊμακλί - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp
Έργο: CC
Περιοχή: Φρέναρος - Αμμόχωστος
Ισχύς: 7kWp
Έργο: AT
Περιοχή: Αυγόρου - Αμμόχωστος
Ισχύς: 7kWp
Έργο: PT
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp