Οικιστικά Έργα

Έργο: CM
Περιοχή: Αθηένου – Λάρνακα
Ισχύς: 20kWp

Έργο: YP
Περιοχή: Ανθούπολη - Λευκωσία
Ισχύς: 5kWp

Έργο: NP
Περιοχή: Αγιοί Τριμιθιάς - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp

Έργο: NP
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp

Έργο: MC
Περιοχή: Καϊμακλί - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp

Έργο: TP
Περιοχή: Φρέναρος - Αμμόχωστος
Ισχύς: 7kWp

Έργο: AT Περιοχή: Αυγόρου - Αμμόχωστος Ισχύς: 7kWp

Έργο: PT
Περιοχή: Παλιομέτοχο - Λευκωσία
Ισχύς: 7kWp