Ενεργειακός Έλεγχος

Τι είναι Ενεργειακός Έλεγχος;

Ο ενεργειακός έλεγχος αποσκοπεί στην επιθεώρηση και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας, βασισμένος σε πραγματικά δεδομένα, και στοχεύει στην αναζήτηση προοπτικών ενεργειακής αναβάθμισης για εξοικονόμηση ενέργειας, και χρήματος. Ο ενεργειακός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί από πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο, της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να διενεργείται Ενεργειακός Έλεγχος;

Ο ενεργειακός έλεγχος, σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας και της επιχείρησής σας, και θα ήταν σωστό να διενεργείται:

• Όταν ο λογαριασμός ηλεκτρισμού, πετρελαίου ή γκαζιού είναι κατά την γνώμη σας υψηλός
• Πριν από μία ανακαίνιση
• Πριν αντικαταστήσετε κλιματιστικά, κουφώματα, συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης
• Πριν την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι ενεργειακοί ελεγκτές της K-ENERGY by Karantonis είναι δίπλα σας για να σας προσφέρουν συμβουλές και να σας καθοδηγήσουν σε σωστές τακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας ή της επιχείρησής σας.

Αυτοπαραγωγή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η Κατηγορία Β αφορά εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική ...
Read More

Net Metering για Κατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: NET – METERING Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Kατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών (Με καταβολή Χορηγίας) Η Κατηγορία Α αφορά ...
Read More

Net Metering για Κατοικίες ΜΗ Ευάλωτων Καταναλωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: NET – METERING Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Kατοικίες ΜΗ Ευάλωτων Καταναλωτών (Άνευ Χορηγίας) Η Κατηγορία Α αφορά επενδύσεις από ...
Read More

Απόφαση ΡΑΕΚ για Εκκαθάριση Πλεονάσματος στα σχέδια Net – Metering

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, εξέδωσε την απόφαση «Περί της Περιόδου Τελικής Εκκαθάρισης του Πλεονάσματος Ηλεκτρικής Ενέργειας των Καταναλωτών που ...
Read More

Ανακοίνωση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για Μονογονεϊκές Οικογένειες

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την τροποποίηση του Σχεδίου Χορηγιών που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας ...
Read More

Ανακοίνωση 2ης Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών – Net Metering

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε, ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης περιόδου υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία ...
Read More

Τέλη εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού μετρήσεων

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή ...
Read More

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net – Metering)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α: 1 ...
Read More