Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι η ενεργειακή ταυτότητα κάθε κατασκευής, η οποία κατηγοριοποιεί το κτίριο σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας. Οι υπολογισμοί εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας, ενσωματώνουν όλα τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως διάταξη, προσανατολισμό, δομικά υλικά και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες.

Πως μπορεί να εκδοθεί;

Το ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί από πιστοποιημένους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί μητρώο στο οποίο οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι. Απευθυνθείτε στους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες της K-ENERGY by Karantonis για να εκδώσετε το ΠΕΑ για το κτίριο σας.

Σχέδιο Χρηματοδότησης για Θερμομόνωση Οροφής οικίας μέχρι €10,000.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας ...