Αυτόνομα

Αυτόνομη Παραγωγή Ενέργειας και Άμεση Εκμετάλλευση

Η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο είναι πλέον μία πολύ ελκυστική και παράλληλα βιώσιμη επένδυση, ακόμα και σε περιπτώσεις που το ρεύμα δεν πωλείται σε κάποιο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά αξιοποιείται από τον ίδιο τον παραγωγό. Ένα Aυτόνομο Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Σύστημα μπορεί να καλύψει από πολύ μικρά και ιδιαίτερα φορτία, για μικρό χρονικό διάστημα, έως ολόκληρες κατοικίες και συγκροτήματα.

Η σωστή διαστασιολόγηση ενός αυτόνομου συστήματος είναι το κλειδί για την απόδοσή του, καθώς γνωρίζοντας το προφίλ της ενέργειας που καταναλώνεται, μπορούμε να σχεδιάσουμε ορθότερα το σύστημα, δίνοντας βάση στη σχέση απόδοσης – τιμής.