Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης λογαριασμών Φωτοβολταϊκών (Net Metering)

Πάγιο για Φωτοβολταϊκά μέχρι την 1η Μαρτίου 2020

Μέχρι την 01 Μαρτίου 2020 οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στις κατοικίες κατέβαλαν €9,16 (συμπεριλ. ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kWp).  Το ποσό αυτό εφαρμόζονταν στον παραγωγό ακόμα και αν δεν γινόταν καθόλου εξαγωγή ενέργειας.  Δηλαδή όλη η ενέργεια που παρήγαγε το Φωτοβολταϊκό καταναλωνόταν ταυτόχρονα από την κατοικία ή το Φωτοβολταϊκό δεν παρήγαγε την μέγιστη δυνατή ενέργεια λόγω σφάλματος, σκιάσεων ή εγκατάστασης με κατευθύνσεις εκτός νότου.

Πάγιο για Φωτοβολταϊκά μετά την 1η Μαρτίου 2020

Με το νέο καθεστώς χρεώσεων χρήσης δικτύου, για τους παραγωγούς από Φωτοβολταϊκά (Net Metering) που εφαρμόστηκε από την 1η Μαρτίου 2020, σταματά η χρέωση πάγιου στην λογική της εγκατεστημένης ισχύς του Φωτοβολταϊκού όπως ίσχυε προηγουμένως και πλέον εφαρμόζεται χρέωση της τάξεως των 4,3 σεντς σε κάθε κιλοβατώρα που εισάγεται από το δίκτυο. Η χρέωση αυτή αντικατοπτρίζει το κόστος αποθήκευσης της κιλοβατώρας στο δίκτυο της ΑΗΚ, που παράχθηκε από το Φωτοβολταϊκό και δεν ιδιοκαταναλώθηκε αλλά εξάχθηκε και αποθηκεύτηκε.

Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού χρεώσεων παγίων για τους παραγωγούς από Φωτοβολταϊκά προέκυψε στη βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που θέλει ο τρόπος χρεώσεων παγίων χρήσης δικτύου να βελτιωθεί προς όφελος των παραγωγών και να επωφελούνται αυτοί που καταφέρνουν να καταναλώνουν (ιδιοκαταναλώνουν), το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του Φωτοβολταϊκού τους συστήματος, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό δίκτυο σε μεγάλο βαθμό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Τι σημαίνει «ιδιοκατανάλωση»;

Ιδιοκατανάλωση συμβαίνει όταν το Φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ενέργεια (κιλοβατώρα) και αυτή καταναλώνεται ταυτόχρονα στην κατοικία για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ηλεκτρισμού που έχει την συγκεκριμένη στιγμή.

Πόση μπορεί να είναι η ιδιοκατανάλωση σε ένα νοικοκυριό;

Με βάση τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ενέργεια που παράγεται από ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα σε ένα νοικοκυριό στην Κύπρο ιδιοκαταναλώνεται κατά 33% και το υπόλοιπο 67% εξάγεται. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν εξαχθεί από νοικοκυριά που έχουν μελετηθεί με βάση τις καθημερινές συνήθειες τους στη χρήση των οικιακών τους συσκευών, κλιματισμού και φωτισμού.

Πώς να αυξήσω την ιδιοκατανάλωση μου;

Η αύξηση της ιδιοκατανάλωσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση των οικιακών συσκευών κατά τη διάρκεια της μέρας ούτως ώστε να συμβαδίζει με την παραγωγή ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό. Ένα απλό παράδειγμα είναι η χρήση πλυντηρίου, στεγνωτηρίου και υδραντλίας για πότισμα να γίνεται κατά τη διάρκεια της μέρας, π.χ. τα Σαββατοκύριακα.

Η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή (smart meter) συστήνατε αφού μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή στην παρακολούθηση και διαμόρφωση συνηθειών που θα ενισχύσουν την ιδιοκατανάλωση.

Περαιτέρω η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης (battery/storage) στην κατοικία επιτρέπει την αποφυγή εξαγωγής ενέργειας προς το δίκτυο της ΑΗΚ και την δίνει τη δυνατότητα κατανάλωσης της ενέργειας σε διαφορετικό χρόνο, αλλά το κόστος αγοράς και συντήρησης των συστημάτων αποθήκευσης στο παρόν στάδιο είναι ψηλό και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

Πως μπορώ να κάνω βέλτιστη χρήση της αντλίας θερμότητας (heat pump) όταν έχω εγκατεστημένο Φωτοβολταϊκό σύστημα;

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατοικίες για τις ανάγκες θέρμανσης τον χειμώνα και αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο σημείο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο υποστατικό.

Ως εκ τούτου, η προσεγμένη χρήση της αντλία θερμότητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της ενέργειας που θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό σύστημα και να μειώσει τις πάγιες χρεώσεις χρήσης δικτύου στο λογαριασμό ηλεκτρισμού, χωρίς να επηρεάσει καθόλου τις συνθήκες θερμικής άνεσης στο υποστατικό για τον χρήστη.

Μια απλή και εύκολη πρακτική είναι η αύξηση της ρύθμισης του επιπέδου θερμοκρασίας κατά +1°C τους χειμερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα.

Αυτό θα «αναγκάσει» την αντλία θερμότητας (heat pump) να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της μέρας, να καταναλωθεί η ενέργεια που την ίδια ώρα θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό σύστημα και να «αποθηκεύσει» θερμική ενέργεια στο σπίτι.

Η αποθηκευμένη θερμική ενέργεια σε ένα καλά θερμομονωμένο σπίτι με μειωμένες θερμικές απώλειες θα διασφαλίσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης κατά τις βραδινές ώρες χωρίς με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρισμού από την αντλία θερμότητας (heat pump) για τον σκοπό αυτό.

Θα πληρώνω περισσότερα πάγια ή λιγότερα με τον νέο τρόπο υπολογισμού;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο νοικοκυριό θα ιδιοκαταναλώσει το ένα τρίτο της παραγόμενης ενέργειας που θα παραχθεί από το Φωτοβολταϊκό σύστημα τότε το σύνολο των πάγιων που θα πληρώσει ο παραγωγός από ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά) σε μια χρονιά είναι ελαφρώς λιγότερα από αυτά που θα πλήρωνε προηγουμένως.

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής θα επιτύχει αύξηση της ιδιοκατανάλωσης από το Φωτοβολταϊκό σύστημα τότε τα πάγια θα μειωθούν ακόμα περισσότερο.

Παράδειγμα

Ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα 3kWp έχει μια ετήσια παραγωγή 5000 κιλοβατώρων και με βάση το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε ετησίως €165 (συμπεριλ. ΦΠΑ)

Ιδιοκατανάλωση: 1500 κιλοβατώρες (33%, το ένα τρίτο της παραγωγής)

Εξαγωγή και Εισαγωγή σε άλλο χρόνο: 3500 κιλοβατώρες

Ετήσιο Πάγιο (νέες χρεώσεις): 3500 x 4,3 σεντς = €150,50 (συμπεριλ. ΦΠΑ)

Πως γίνεται η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου;

Η ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό σύστημα που δεν θα ιδιοκαταναλώνεται, θα εξάγεται στο δίκτυο και μπορεί να καταναλωθεί εντός του διμήνου ή να μεταφερθεί ως πιστωτικό υπόλοιπο για κατανάλωση στις επόμενες περιόδους μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο που θα γίνεται η τελική εκκαθάριση του λογαριασμού. Ισχύει το ίδιο καθεστώς όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η χρήση ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες θα επιβαρύνει περισσότερο το λογαριασμό;

Η χρήση ενέργειας τις βραδινές ώρες δεν θα επιβαρύνει το λογαριασμό με περισσότερα πάγια από αυτά που ο καταναλωτής/παραγωγός ΑΠΕ πλήρωνε μέχρι σήμερα. Απεναντίας με τη νέα μέθοδο χρεώσεων όσο μειώνεται η χρήση ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες και αυτή μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της μέρας τότε η χρέωση χρήσης δικτύου (πάγιο) στο λογαριασμό θα μειώνεται, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συμφέρει να βάλω Φωτοβολταϊκά;

Ναι, η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι και θα είναι μια συμφέρουσα οικονομικά επένδυση η οποία παράλληλα προσφέρει και πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Στην Κύπρο έχουμε ένα από τα μεγαλύτερη επίπεδα ηλιοφάνειας και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας θα είναι πάντοτε η πιο φθηνή λύση παραγωγής ηλεκτρισμού.

Αλλαγές στον τρόπο χρεώσεων και συμψηφισμού μπορεί να δημιουργούν μια προσωρινή αναστάτωση, αλλά σε βάθος χρόνο αδιαμφισβήτητα είναι προς όφελος και ενισχύουν την εγκατάσταση και παραγωγή από Φωτοβολταϊκά για ιδία κατανάλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
☎ 22311234
📧 [email protected]