Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας Τριών Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2013

  • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμόΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝοικονομική δραστηριότητα.
  • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γιαΦυσικά και νομικά πρόσωπακαθώς και φορείς του δημοσίου τομέαΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝοικονομική δραστηριότητα.
  • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση τηςΗλεκτροπαραγωγήςαπο Μεγάλα Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας.