Απόφαση ΡΑΕΚ 881/2013 για Φωτοβολταϊκά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αποφάσισε να διευρύνει και διευκολύνει την εφαρμογή της τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

  • Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων παραγώμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering).
  • Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές μονάδες.
  • Επιτάχυνση Διαδικασιών