Επένδυσε στο μέλλον σου με Net Metering και Σχεδόν Μηδενικό λογαριασμό ρεύματος

Πόσο θα επηρεαστούν τα νοικοκυριά από την αύξηση του ηλεκτρικού;

Στο Σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ένα τυπικό σπίτι στην Κύπρο, με κατανάλωση 1,100kWh ανά διμηνία. Από την στιγμή όμως που οι διατιμήσεις του ηλεκτρικού αυξήθηκαν κατά 40% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα το αποτέλεσμα είναι το κάθε νοικοκυριό από €157,29 τον Απρίλιο του 2016 να πληρώνει €219,67 τον Απρίλιο του 2017. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΥΠΡΟΣ

Σχεδιάγραμμα 1: Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας 

Πως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα μειώσει το κόστος ηλεκτρισμού;

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, του οποίου η παραγωγή θα καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό του καταναλωτή, καθιστά τον καταναλωτή ανεπηρέαστο από οποιεσδήποτε αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο σχεδιάγραμμα 2, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η σταθερή χρέωση πάγιων που μπορεί να χαίρει ένας καταναλωτής με εγκατεστημένο Φωτοβολταϊκό σύστημα στην Κύπρο αφού η κατανάλωση θα συμψηφίζεται με την παραγωγή του. Ο καταναλωτής θα παράγει και θα καταναλώνει τη ενέργεια που χρειάζεται χωρίς να αγοράζει επιπλέον ενέργεια από την Α.Η.Κ. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΥΠΡΟΣ

      Σχεδιάγραμμα 2: Συγκριτικό διάγραμμα ετήσιας κατανάλωσης Ενέργειας με και χωρίς Φωτοβολταϊκό 

Ποιες είναι οι μέθοδοι για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κύπρο;

Η μέθοδος με τη οποία μπορεί να εγκατασταθεί ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα στις οικίες, στην Κύπρο, είναι η μέθοδος του συμψηφισμού – NET METERING. Για σπίτια και εξοχικές κατοικίες οι οποίες βρίσκονται εκτός ηλεκτρικού δικτύου υπάρχει η πρόνοια για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες. Για επιχειρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μέθοδο του συμψηφισμού – NET METERING ή τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 311 234 ή μέσω email στο kenergy@karantonis.com.cy

fotovoltaika gia epixeiriseis kai oikistika kypros