Νέο Σχέδιο “Ηλιακή Ενέργεια για Όλους 2017”

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΥΠΡΟΣ 2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2017 το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». Στόχος της αναθεώρησης του Σχεδίου είναι η περαιτέρω προώθηση των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου από τους καταναλωτές ώστε να γίνουν παραγωγοί/καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικής ενέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

Η Κατηγορία Α αφορά αποκλειστικά επενδύσεις από καταναλωτές για την εγκατάσταση μικρών Φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο, για κάλυψη των προσωπικών αναγκών του εγκαταστάτη, με την εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων (netmetering). Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στην οροφή νόμιμα ανεγερμένων υποστατικών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου όπου βρίσκεται το νόμιμο κτίριο. Επίσης η εγκατάσταση μπορεί να γίνει στο έδαφος όπου υπάρχει άδεια για ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος από το αρμόδιο Τμήμα (για Γεωργούς μόνο).

Κατηγορία AΦωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5.2kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (netmetering) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 23MW

  • Υποκατηγορία A2: Φωτοβολταϊκά συστήματα για τις κατοικίες μη ευάλωτων καταναλωτών (χωρίς καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 8,8MW.
  • Υποκατηγορία A3: Φωτοβολταϊκά συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές (χωρίς καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 13 MW.

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα βιομάζας/βιοαερίου αυτοπαραγωγής για εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 80 MW

  • Η ισχύς του κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος που μπορεί να εγκατασταθεί, κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς Φωτοβολταϊκών συστημάτων: 40MW
  • Η ισχύς του κάθε συστήματος βιομάζας/βιοαερίου που μπορεί να εγκατασταθεί, κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς συστημάτων βιομάζας/βιοαερίου: 40MW

Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτός ηλεκτρικού δικτύου. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: Χωρίς περιορισμό και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε καταναλωτής.

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 06/6/2017, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας επενδύσεων ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου.

Σημειώστε ότι μέχρι και τις 05/06/2017 θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα συνεχίσουν να υποβάλλονται αιτήσεις με βάση το προηγούμενο Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους».

Για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο, επικοινωνήστε μαζί μας στο 22311234 ή μέσω email στο kenergy@karantonis.com.cy και μιλήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

 

*Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σχέδιο εδώ

*ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ