Ηλιακή Άντληση

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Τα Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα άντλησης νερού αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία των Αυτόνομων Φ/Β Συστημάτων. Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η κάθε εφαρμογή. Γι’ αυτό το κάθε Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις απόλυτες ανάγκες της χρήσης και τις φυσικές παραμέτρους του σημείου άντλησης και αποθήκευσης.

Κατά τη διάρκεια της μέρας όπου υπάρχει ικανοποιητική ηλιοφάνεια, η αντλία μπορεί να τροφοδοτείται απευθείας από τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, χωρίς να χρειάζεται η αποθήκευση της ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται η μεταφορά του νερού σε δεξαμενή στο υψηλότερο σημείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Μια άλλη επιλογή είναι η αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται σε περιόδους ηλιοφάνειας σε μπαταρίες ούτως ώστε να τροφοδοτείται η αντλία τις ώρες που χρειάζεται.

Στις περιπτώσεις όπου το Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης τότε λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο σχεδιασμού οι ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας. Ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, το πότισμα γίνεται πάντα μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Η καλλιεργήσιμη έκταση είναι δεδομένη, όπως δεδομένο είναι και το είδος της καλλιέργειας. Συνεπώς, η ημερήσια απαίτηση σε νερό είναι κατά πολύ σταθερή, με ένα μικρό ποσοστό αύξησης περί τα 20% τους καλοκαιρινούς μήνες, το οποίο αντισταθμίζεται με την αύξηση της ηλιοφάνειας που παρατηρείται τους μήνες αυτούς.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Τα Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα ανακύκλωσης νερού πισίνας αποτελούν μια ελκυστική επένδυση, αφού η εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του συστήματος αυτού είναι μεγάλη.

Το Φ/Β Σύστημα τροφοδοτεί με ενέργεια την αντλία, η οποία κυκλοφορεί το νερό της πισίνας διαμέσου του συστήματος φιλτραρίσματος. Η ενέργεια αυτή μεταβάλλεται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και εποχιακά κατά τη διάρκεια του χρόνου. Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες ανακύκλωσης – φιλτραρίσματος της πισίνας, οι οποίες διαφοροποιούνται ανά εποχή, αντισταθμίζονται πλήρως.