Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνουν το 40% της ενέργειας και είναι υπεύθυνα για το ένα τρίτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Τα περισσότερα κτίρια που θα υπάρχουν το 2050 έχουν ήδη κτιστεί, οπότε το κλειδί για την επιτυχία των μακροπρόθεσμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος. Στην πράξη, αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση λόγω των ποικίλων τεχνικών προβλημάτων και άλλων αστάθμητων παραγόντων οι oποιοί σε μια υφιστάμενη αναβάθμιση δεν μπορούν να προβλεφθούν. Απαιτείται ανάληψη δράσης συμπεριλαμβανομένης περισσότερης έρευνας, παρουσίασης καινοτόμων λύσεων και διευκολύνσεις στο να γίνουν προσιτά στην ευρύτερη αγορά.

Read more