Νέο Σχέδιο “Ηλιακή Ενέργεια για Όλους 2017”

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΥΠΡΟΣ 2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2017 το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». Στόχος της αναθεώρησης του Σχεδίου είναι η περαιτέρω προώθηση των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου από τους καταναλωτές ώστε να γίνουν παραγωγοί/καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικής ενέργειας.

Read more